Kvalitetsikring No AS – vi bidrar i det Grønne skifte!

For oss i Kvalitetsikring No AS er det å bidra med vår kompetanse med miljøbevissthet og bærekraftig virksomhet et betydelig satsningsområde. Denne kompetansen vil vi dele med deg! Kvalitetssikring No AS er av Stiftelsen Miljøfyrtårn godkjent hovedkonsulent etter hovedkontormodellen. Hovedkonsulenter er Miljøfyrtårnkonsulenter med tilleggskompetanse til å igangsette og forberede en Miljøfyrtårnsertifisering i større konsern og […]

eller ring oss