Vi er et rådgivende konsulentselskap med mange års erfaring og kompetanse innen  etablering og implementering av HMS/arbeidsmiljø og kvalitet- og miljøsystemer i offentlig sektor og privat næringsliv.

Kvalitetssikring No AS er miljøfyrtårnsertifisert og daglig leder er godkjent Miljøfyrtårn konsulent.

Kvalitetsledelse og miljøstyring

Etablere, dokumentere og implementere arbeidsrutiner og prosesser.

dMAQS

Nettbasert system for kvalitetssikring, rapportering, avviksbehandling og dokumentarkiv.

HMS / Arbeidsmiljø

Dokumentasjon og rutiner på god bedriftsledelse og trygt arbeidsmiljø.

HMS-, Miljø- og Kvalitetsstyring gir trygghet, effektivitet og bærekraftig utvikling!

Vår kunnskap, din trygghet - når:

  • Dere trenger å dokumentere evnen til å oppfylle kundekrav, kvalitet og hvordan redusere uønsket påvirkning av det ytre miljø
  • Dere skal søke Sentral godkjennelse, Achilles, Sellicha, Miljøfyrtårn, CE merking eller andre godkjennelser
  • Dere skal dokumentere at dere oppfyller pålagte krav etter Internkontrollforskriften (HMS) og Arbeidsmiljøloven
  • Kvalitetdokumentasjon må revideres/fornyes
  • Risikovurderinger skal utføres

Gunnar er utdannet ingeniør og har flere års erfaring innen teknisk rådgivning og prosjektledelse både mot privat og offentlig sektor. Han er også godkjent miljøfyrtårnkonsulent.

De siste årene har Gunnar i tillegg også blitt innleid som rådgiver i flere selskaper for å lede og gjennomføre daglig HMS, miljø- og kvalitetsarbeid.

Gunnar Nisja_800x800_bw
Gunnar Nisja

Daglig leder

eller ring oss