Kvalitetssikring No AS har siden 2012 bistått oss med etableringen av nødvendig miljø- og kvalitetsdokumentasjon, slik at vi har blitt sertifisert etter ISO 9001 og 14001.

Kvalitetssikring No AS har i tillegg inngått i selskapets ledelse som Kvalitetsrådgiver, og forestått den daglig ledelsen og gjennomføringen av pålagt miljø- og kvalitetsarbeid.

Scanco AS utfører arbeid med stort risikobilde både i forhold til helse og sikkerhet for ansatte, og nøyaktighet på utførelse overfor kunder.

Gjennom dMAQS har våre operatører kontinuerlig tilgang til arbeidsbeskrivelser og som bidrar til at vi har kontroll på vårt risikobilde og vår produktkvalitet til kunder.

Jarle Bøtker

Daglig leder Scanco AS

 

eller ring oss