Nasjonale og internasjonale brukere av norsk stein av høy kvalitet, stiller strenge krav til dokumenterte produksjonsmetoder og etterlevelse av godkjente konsesjoner.

Kvalitetssikring No AS har bistått Rekefjord Stone AS med å etablere og følge opp nødvendig styringsdokumentasjon for at vi kan dokumenter vår virksomhet innenfor de grenser vi er pålagt.

Kvalitetssikring No AS er i tillegg vår fast kvalitetsrådgiver.  Våre erfaringer er at vi har et nært og godt samarbeidet som gir oss en skyvekraft til å utvikle vårt miljø- og kvalitetsarbeid.

Tore Jonny Wollertsen
Driftsleder/ Kvalitetsleder

eller ring oss