Kvalitetsikring No AS – vi bidrar i det Grønne skifte!

markus-spiske-6MB_jBwteIg-unsplash

For oss i Kvalitetsikring No AS er det å bidra med vår kompetanse med miljøbevissthet og bærekraftig virksomhet et betydelig satsningsområde. Denne kompetansen vil vi dele med deg!

Kvalitetssikring No AS er av Stiftelsen Miljøfyrtårn godkjent hovedkonsulent etter hovedkontormodellen. Hovedkonsulenter er Miljøfyrtårnkonsulenter med tilleggskompetanse til å igangsette og forberede en Miljøfyrtårnsertifisering i større konsern og kommuner.

Annet aktuelt fra bransjen
Vi gratulerer Linka AS med sertifiseringen etter ISO 9001 – 14001 og 45001. Dette kommer...
I disse tider med mange tanker og vurderinger i hodet er det lett for at...
Stadig skjerpede krav innen HMS/ Arbeidsmiljø, Klima/Miljø og Kvalitet møter industrien! I stadig større omgang...
eller ring oss