Vær fremoverlent og bli en bærekraftig drift i 2020!

Trafikklys_2-e1561367365192

Stadig skjerpede krav innen HMS/ Arbeidsmiljø, Klima/Miljø og Kvalitet møter industrien!

I stadig større omgang erfarer vi et økende fokus på HMS/ Arbeidsmiljø og Klima/ Miljø og Kvalitet.

Kvalitetssikring NO AS samarbeider med flere bedrifter innenfor;

  • Oppgradering og tilpasning av ledelsessystemer i tråd med:
  • ISO 9001, 14001 og 45001
  • Miljøfyrtårn
  • Bransjestandarder for Sentral godkjenning og CE merking
  • Tilpassende ledelsessystemer til den organisasjonen det skal fungerer i
  • Revisjoner både intern og mot eksterne samarbeidspartnere
  • Oppfølgning og implementering av ledelsessystemer

Vi tilbyr ledelsessystemer både i papirversjon eller webbaserte løsninger.

Vårt fokus:

«Ledelsessystemer skal være ledelsens verktøy for styring og oppfølgning og gi en bærekraftig drift»

Vi har kompetansen og legger tilrette for tilpassede løsninger!

Annet aktuelt fra bransjen
For oss i Kvalitetsikring No AS er det å bidra med vår kompetanse med miljøbevissthet...
Vi gratulerer Linka AS med sertifiseringen etter ISO 9001 – 14001 og 45001. Dette kommer...
I disse tider med mange tanker og vurderinger i hodet er det lett for at...
eller ring oss