Vær fremoverlent og bli en bærekraftig drift i 2020!

Trafikklys_2-e1561367365192
Del:

Stadig skjerpede krav innen HMS/ Arbeidsmiljø, Klima/Miljø og Kvalitet møter industrien!

I stadig større omgang erfarer vi et økende fokus på HMS/ Arbeidsmiljø og Klima/ Miljø og Kvalitet.

Kvalitetssikring NO AS samarbeider med flere bedrifter innenfor;

  • Oppgradering og tilpasning av ledelsessystemer i tråd med:
  • ISO 9001, 14001 og 45001
  • Miljøfyrtårn
  • Bransjestandarder for Sentral godkjenning og CE merking
  • Tilpassende ledelsessystemer til den organisasjonen det skal fungerer i
  • Revisjoner både intern og mot eksterne samarbeidspartnere
  • Oppfølgning og implementering av ledelsessystemer

Vi tilbyr ledelsessystemer både i papirversjon eller webbaserte løsninger.

Vårt fokus:

«Ledelsessystemer skal være ledelsens verktøy for styring og oppfølgning og gi en bærekraftig drift»

Vi har kompetansen og legger tilrette for tilpassede løsninger!

Annet aktuelt fra bransjen
Kvalitetssikring No AS gratulerer Bilcentrum AS med sertifisering som Miljøfyrtårn bedrift! I sertifiseringen inngår også:...
Kvalitetssikring No AS gratulerer Sandfærhus Bilpleie AS sertifisering som Miljøfyrtårn bedrift! Kvalitetssikring No AS har...
Munkeby gård med sin beliggenhet nære Levanger sentrum og alle ferdselsårer, er det perfekte stoppested...
eller ring oss