Hvordan redusere eller unngå uønskede hendelser?

Etter mange år som rådgiver innen HMS/ Arbeidsmiljø, Kvalitet og Klima/ Miljø har jeg reflektert over hvordan gjøre enkle grep for å redusere eller unngå uønskede hendelser som oppstår. Uønskede hendelser er forbundet med ekstra kostnader og det skal betydelig omsetningsøkning til for å ta igjen samt ekstra forbruk av tid. Derfor er gevinsten vesentlig […]

eller ring oss