Hvordan redusere eller unngå uønskede hendelser?

hms-1920x1200
Del:

Etter mange år som rådgiver innen HMS/ Arbeidsmiljø, Kvalitet og Klima/ Miljø har jeg reflektert over hvordan gjøre enkle grep for å redusere eller unngå uønskede hendelser som oppstår.

Uønskede hendelser er forbundet med ekstra kostnader og det skal betydelig omsetningsøkning til for å ta igjen samt ekstra forbruk av tid. Derfor er gevinsten vesentlig ved å få bukt med dette.

Typiske uønskede hendelser er:

  • Brudd på HMS retningslinjer/ Mangler med f.eks bruk av sikkerhetsutstyr. (Ulykker/ skader hender ikke meg!)
  • Feil/ manglende ved produksjon. Er produksjonsgrunnlaget/ spesifikasjon forstått riktig?
  • Reklamasjoner/ klager på utførelse og ikke etter kundens krav

Årsaker

Flere gjennomførte «Årsaksanalyser» hvor uønskede hendelser er tatt til en grundig behandling, viser ofte følgende som grunn for uønskede hendelser:

  • Ingen eller dårlig systematisk gjennomgang av produksjonsgrunnlaget/ spesifikasjonen
  • Manglende/ overfladisk planlegging av utførelse av produksjon
  • Lite involvering av ansatte i planleggingen før produksjon
  • Likegyldig holdning til og fokus på HMS/ Arbeidsmiljø

HMS/Internkontroll

Tiltak – hvordan unngå

Det er mulig å redusere og i noen tilfeller unngå uønskede hendelser, men det krever en innsats og klare prosesser på bl.a:

  • Systematisk planlegging av produksjon/ tjenesteytelse med en aktiv involvering av personell før produksjon/ tjenesteytelsen starter.
  • Klare retningslinjer gjennom selskapets styringssystem innen HMS/ Arbeidsmiljø, Kvalitet og Klima/ Miljø.
  • Systematisk behandling av registrerte uønskede hendelser. Ikke bare en umiddelbar retting av hendelsen, men like mye en inngående fastleggelse av rot årsaken. Gode manuelle eller web baserte systemer for registrering og behandling av uønskede hendelser er viktige verktøy i dette arbeidet.

Ofte brukes tidspress som unnskyldning for at uønskede hendelser oppstår:

«Vi har liten tid til å gjøre arbeidet riktig første gang, men vi har tid til å gjøre arbeidet opp igjen!»

La ikke dette bli normalen.

Kvalitetssikring har verktøyene du trenger for kontroll – ta kontakt for mer info

Annet aktuelt fra bransjen
Kvalitetssikring No AS gratulerer Bilcentrum AS med sertifisering som Miljøfyrtårn bedrift! I sertifiseringen inngår også:...
Kvalitetssikring No AS gratulerer Sandfærhus Bilpleie AS sertifisering som Miljøfyrtårn bedrift! Kvalitetssikring No AS har...
Munkeby gård med sin beliggenhet nære Levanger sentrum og alle ferdselsårer, er det perfekte stoppested...
eller ring oss