Hvordan redusere eller unngå uønskede hendelser?

hms-1920x1200

Etter mange år som rådgiver innen HMS/ Arbeidsmiljø, Kvalitet og Klima/ Miljø har jeg reflektert over hvordan gjøre enkle grep for å redusere eller unngå uønskede hendelser som oppstår.

Uønskede hendelser er forbundet med ekstra kostnader og det skal betydelig omsetningsøkning til for å ta igjen samt ekstra forbruk av tid. Derfor er gevinsten vesentlig ved å få bukt med dette.

Typiske uønskede hendelser er:

  • Brudd på HMS retningslinjer/ Mangler med f.eks bruk av sikkerhetsutstyr. (Ulykker/ skader hender ikke meg!)
  • Feil/ manglende ved produksjon. Er produksjonsgrunnlaget/ spesifikasjon forstått riktig?
  • Reklamasjoner/ klager på utførelse og ikke etter kundens krav

Årsaker

Flere gjennomførte «Årsaksanalyser» hvor uønskede hendelser er tatt til en grundig behandling, viser ofte følgende som grunn for uønskede hendelser:

  • Ingen eller dårlig systematisk gjennomgang av produksjonsgrunnlaget/ spesifikasjonen
  • Manglende/ overfladisk planlegging av utførelse av produksjon
  • Lite involvering av ansatte i planleggingen før produksjon
  • Likegyldig holdning til og fokus på HMS/ Arbeidsmiljø

HMS/Internkontroll

Tiltak – hvordan unngå

Det er mulig å redusere og i noen tilfeller unngå uønskede hendelser, men det krever en innsats og klare prosesser på bl.a:

  • Systematisk planlegging av produksjon/ tjenesteytelse med en aktiv involvering av personell før produksjon/ tjenesteytelsen starter.
  • Klare retningslinjer gjennom selskapets styringssystem innen HMS/ Arbeidsmiljø, Kvalitet og Klima/ Miljø.
  • Systematisk behandling av registrerte uønskede hendelser. Ikke bare en umiddelbar retting av hendelsen, men like mye en inngående fastleggelse av rot årsaken. Gode manuelle eller web baserte systemer for registrering og behandling av uønskede hendelser er viktige verktøy i dette arbeidet.

Ofte brukes tidspress som unnskyldning for at uønskede hendelser oppstår:

«Vi har liten tid til å gjøre arbeidet riktig første gang, men vi har tid til å gjøre arbeidet opp igjen!»

La ikke dette bli normalen.

Kvalitetssikring har verktøyene du trenger for kontroll – ta kontakt for mer info

Annet aktuelt fra bransjen
Br. Hofstad AS er byggentreprenør og Kvalitetssikring No AS gratulerer! Firmaet har kontor på Stjørdal...
For oss i Kvalitetsikring No AS er det å bidra med vår kompetanse med miljøbevissthet...
Vi gratulerer Linka AS med sertifiseringen etter ISO 9001 – 14001 og 45001. Dette kommer...
eller ring oss