Kvalitetsledelse og miljøstyring

Det gjelder "å gjøre tingene riktig første gang"

Dokumentert kvalitetsledelse og miljøstyring gir trygghet og troverdighet hos oppdragsgiver, samt være styrende for hvordan selskapet skal nå sine forpliktelser på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Med over 20 års erfaring med rådgiving og veiledning innen privat og offentlig næringsvirksomhet kjenner vi de ulike bransjers krav og utfordringer.

Over 300 bedrifter innen ulike bransjer har benyttet vår kompetanse ved etablering av bedriftstilpassede kvalitets- og miljøstyringssystemer!

Kvalitet- og miljøstyringssystemer er grunnlaget i forhold til:

  • Sertifisering etter Internasjonale standarder som ISO
  • Bransjerelaterte sertifiseringer og godkjenninger
  • Godkjenning for ansvarsrett etter Plan- og Bygningslov
  • Achilles/ Startbank
  • Miljøsertifisering etter Miljøfyrtårn
Kundeuttalelse
Rekefjord Stone AS

Nasjonale og internasjonale brukere av norsk stein av høy kvalitet, stiller strenge krav til dokumenterte produksjonsmetoder og etterlevelse av godkjente konsesjoner.

Kvalitetssikring No AS har bistått Rekefjord Stone AS med å etablere og følge opp nødvendig styringsdokumentasjon for at vi kan dokumenter vår virksomhet innenfor de grenser vi er pålagt.

Kvalitetssikring No AS er i tillegg vår fast kvalitetsrådgiver.  Våre erfaringer er at vi har et nært og godt samarbeidet som gir oss en skyvekraft til å utvikle vårt miljø- og kvalitetsarbeid.

Tore Jonny Wollertsen
Driftsleder/ Kvalitetsleder

Rekefjords anlegg i Nordfjorden.

Vi står til din rådighet

Kontakt oss for en uformell prat eller helt spesifikke ønsker

Se også

Sertifikat på dokumentert miljøinnsats og samfunnsansvar.
Sentral godkjenning er din bedrifts bevis på leveranse- og gjennomføringsevne.
Gode interne rutiner er en forutsetning for god og ledelsesstyrt virksomhet.
Digitalt system for ledelse HMS/ Arbeidsmiljø, Klima/ Miljø og Kvalitet
Meld deg på for å motta nyhetsbrev
eller ring oss