Sentral godkjenning for ansvarsrett

Sentral godkjenning er din bedrifts bevis på leveranse- og gjennomføringsevne.

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket og er din bedrifts bevis på foretakenes leveranse- og gjennomføringsevne.

Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10).

Med sentral godkjenning på plass viser selskapet at den tar miljø og kvalitet på alvor og øker konkurransekraften.

I flere år har Kvalitetssikring No AS bistått ulike fag innen Bygg- og Anleggsbransjen i Midt-Norge med søknad om Sentral godkjenning.

Sentral godkjenning

Vis at selskapet tar miljø og kvalitet på alvor
- vi hjelper dere!

Se også

Sertifikat på dokumentert miljøinnsats og samfunnsansvar.
Gode interne rutiner er en forutsetning for god og ledelsesstyrt virksomhet.
Etablere, dokumentere og implementere arbeidsrutiner og prosesser.
Digitalt system for ledelse HMS/ Arbeidsmiljø, Klima/ Miljø og Kvalitet
eller ring oss