Scanco AS

Kvalitetssikring No AS har siden 2012 bistått oss med etableringen av nødvendig miljø- og kvalitetsdokumentasjon, slik at vi har blitt sertifisert etter ISO 9001 og 14001. Kvalitetssikring No AS har i tillegg inngått i selskapets ledelse som Kvalitetsrådgiver, og forestått den daglig ledelsen og gjennomføringen av pålagt miljø- og kvalitetsarbeid. Scanco AS utfører arbeid med […]

DSL Stål AS

Kvalitetssikring No AS har de siste årene bistått oss med etableringen av nødvendig miljø- og kvalitetsdokumentasjon, slik at vi har blitt CE godkjent. Kvalitetssikring No AS har i tillegg inngått i selskapets ledelse som Kvalitetsrådgiver, og forestått den daglig ledelsen og gjennomføringen av pålagt miljø- og kvalitetsarbeid. DM Stål AS utfører arbeid med stort risikobilde. […]

NM friidrett 2022 Extra

Jeg har samarbeidet med Kvalitetssikring og Gunnar for å Miljøfyrtårn sertifisere 2 større arrangement. I det første samarbeidet vi hadde, var det Miljøfyrtårnsertifisering av VM/EM i rallycross på Hell. Det å ha med seg en som kan veilede og hjelpe i en slik prosess, var helt uvurderlig. Han var tilgjengelig i hele prosessen på møter, […]

Rekefjord Stone AS

Nasjonale og internasjonale brukere av norsk stein av høy kvalitet, stiller strenge krav til dokumenterte produksjonsmetoder og etterlevelse av godkjente konsesjoner. Kvalitetssikring No AS har bistått Rekefjord Stone AS med å etablere og følge opp nødvendig styringsdokumentasjon for at vi kan dokumenter vår virksomhet innenfor de grenser vi er pålagt. Kvalitetssikring No AS er i […]

eller ring oss