Bilcentrum AS er Miljøfyrtårnsertifisert

Bicentrum bygninger med gårdsplass og biler

Kvalitetssikring No AS gratulerer Bilcentrum AS med sertifisering som Miljøfyrtårn bedrift! I sertifiseringen inngår også: Leira Bil AS Svinsås Auto AS Løkken Svinsås Auto AS Melhus Trio Bilsenter AS Stjørdal Auto Fire AS Steinkjer Sertifiseringen er gjort etter Hovedkontormodellen. Kvalitetssikring No AS har fulgt og bistått Bilcentrum AS i prosessen.   Sertifisering etter Miljøfyrtårn forplikter […]

Br. Hofstad AS Miljøfyrtårnsertifisert

Br. Hofstad AS er byggentreprenør og Kvalitetssikring No AS gratulerer! Firmaet har kontor på Stjørdal og har for tiden 25 årsverk i firmaet. Kvalitetssikring No AS har fulgt og bistått Br. Hofstad AS i prosessen og som er utført at selskapet selv på en utmerket måte. Br. Hofstad AS sine produkter og tjenester omfatter Totalentrepriser, […]

Kvalitetsikring No AS – vi bidrar i det Grønne skifte!

For oss i Kvalitetsikring No AS er det å bidra med vår kompetanse med miljøbevissthet og bærekraftig virksomhet et betydelig satsningsområde. Denne kompetansen vil vi dele med deg! Kvalitetssikring No AS er av Stiftelsen Miljøfyrtårn godkjent hovedkonsulent etter hovedkontormodellen. Hovedkonsulenter er Miljøfyrtårnkonsulenter med tilleggskompetanse til å igangsette og forberede en Miljøfyrtårnsertifisering i større konsern og […]

Linka AS sertifisert etter ISO 9001, 14001 og 45001

Vi gratulerer Linka AS med sertifiseringen etter ISO 9001 – 14001 og 45001. Dette kommer som et tillegg til at Linka AS tidligere er sertifisert i henhold til Miljøfyrtårn. Kvalitetssikring NO AS har bistått Linka AS med oppgradering av eksisterende HMS-, Miljø- og Kvalitetsdokumentasjon. Sertifiserende selskap er KIWA Sertifisering AS. Les mer: https://www.aslinka.no Linka AS Linka […]

Ikke glem

I disse tider med mange tanker og vurderinger i hodet er det lett for at noen viktige og sentrale forhold blir skjøvet til side. Kvalitetssikring No AS vil derfor påminne om at det er viktig, etterhvert som hverdagen normaliserer seg med økt virksomhet, å forsikre seg om at din bedrifts ulike sertifiseringer og godkjennelser er […]

Vær fremoverlent og bli en bærekraftig drift i 2020!

Stadig skjerpede krav innen HMS/ Arbeidsmiljø, Klima/Miljø og Kvalitet møter industrien! I stadig større omgang erfarer vi et økende fokus på HMS/ Arbeidsmiljø og Klima/ Miljø og Kvalitet. Kvalitetssikring NO AS samarbeider med flere bedrifter innenfor; Oppgradering og tilpasning av ledelsessystemer i tråd med: ISO 9001, 14001 og 45001 Miljøfyrtårn Bransjestandarder for Sentral godkjenning og […]

Fokus på klima- og miljøarbeidet gir TRYGGHET OG TROVERDIGHET

Alle har vi plikt til å gjøre våre handlinger slik at vi får et bedre miljø og klima! Flere arbeider aktivt i egen virksomhet og ser på muligheter og løsninger for å vise samfunnsansvar og finne bærekraftig løsninger! Synliggjør dette overfor kunder, leverandører og samfunnet? Enhver virksomhet vil med enkle grep fremstå med en positiv […]

Erling Arnfinn Kvål AS er Miljøfyrtårnsertifisert

Erling Arnfinn Kvål AS, Stjørdal er i juni 2019 Miljøfyrtårnsertifisert bedrift etter bransjekravene for Leietaker og Maskinentreprenør. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Erling Arnfinn Kvål AS har sitt spesialområde innen alle typer av gravearbeid har lang erfaring med arbeid for; Stjørdal Kommune Forsvaret Kvalitetssikring NO […]

Hvordan redusere eller unngå uønskede hendelser?

Etter mange år som rådgiver innen HMS/ Arbeidsmiljø, Kvalitet og Klima/ Miljø har jeg reflektert over hvordan gjøre enkle grep for å redusere eller unngå uønskede hendelser som oppstår. Uønskede hendelser er forbundet med ekstra kostnader og det skal betydelig omsetningsøkning til for å ta igjen samt ekstra forbruk av tid. Derfor er gevinsten vesentlig […]

Mardahl Maskin AS er sertifisert etter Miljøfyrtårn

Mardahl Maskin AS, Orkdal er fra 7 november 2018 sertifisert Miljøfyrtårn bedrift etter bransjekravene for Leietaker og Maskinentreprenør. Kvalitetssikring No AS er godkjent konsulent av Stiftelsen Miljøfyrtårn og har i prosessen bistått Mardahl Maskin AS som rådgiver og veileder med: Miljøkartlegging Oppgradering av selskapets HMS system Som en sentral maskinentreprenør i Trøndelag vil selskapet fremstå med […]

eller ring oss